Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Bezpieczna droga do szkoły

 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się dzieci w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu, opracowanymi przez pedagoga szkolnego – p. Gabrielę Chmielewską we współpracy ze Strażą Miejską TUTAJ.

Jednocześnie apelujemy do rodziców i opiekunów, którzy przywożą dzieci do szkoły samochodem, o przestrzeganie znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), znajdującego się w pobliżu wejścia na teren placówki. Codziennie znajdują się kierowcy, którzy ignorują ten znak i podjeżdżają pod samą szkołę. Jest to miejsce, po którym poruszają się Państwa dzieci i chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku.

Szanujmy życie i zdrowie dzieci oraz przepisy ruchu drogowego!