Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Basen czynny podczas ferii zimowych

 

W związku z feriami zimowymi informujemy, że basen w szkole będzie czynny od 13 do 21 stycznia 2018 r.:

  • poniedziałek – piątek w godz. 815 – 2100,
  • sobota w godz. 900 – 1800,
  • niedziela w godz. 900 – 1630.

Dla uczniów naszej szkoły (za okazaniem legitymacji szkolnej) promocyjna cena biletu za 45 min. będzie wynosiła 1 zł.

Dla uczniów z innych szkół promocyjna cena biletu będzie wynosiła 5 zł.

Pobyt na pływalni ma charakter rekreacyjny pod nadzorem ratownika.

Szczegóły dotyczące wolnych godzin umieszczone będą na tablicach ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej w zakładce „Pływalnia”.

Od 22 do 28 stycznia 2018 r. basen będzie nieczynny.