Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOMUNIKAT -06.11.2020 r.

KOMUNIKAT -06.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 9.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klas 1-3 i przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. 4-8.

Oznacza to, że uczniowie kl. 1-8 do dnia 29.11. br. będą się

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE – zmiana od 24 października 2020

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE – zmiana od 24 października 2020

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w przypadku ujawnienia zakażenia SARS-CoV-2 w danej klasie,  wydaje opinię o zawieszeniu zajęć.

Uczniowie danej klasy, obecni w poszczególnych dniach,  podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34

Asy Internetu – klasy 1-3

Udział  naszej szkoły w programie edukacyjnym

Asy Internetu

W dzisiejszych czasach Internet przenika wszystkie sfery życia. Wierzę, że ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, pobudza kreatywność i tworzy nowe możliwości rozwoju. Widzę także naszą odpowiedzialność we wspieraniu dzieci w bezpiecznym korzystaniu z