Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zajęcia wystartowały!

Zajęcia dla przedszkolaków w ramach projektu „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” już wystartowały!

Wszyscy prowadzący dokładają wszelkich starań, aby dzieci czerpały z tych zajęć to, co najlepsze. Jest to możliwe dzięki zabawie połączonej z nauką.

„Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” – opis projektu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla