Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Asy Internetu – klasy 1-3

Udział  naszej szkoły w programie edukacyjnym

Asy Internetu

W dzisiejszych czasach Internet przenika wszystkie sfery życia. Wierzę, że ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, pobudza kreatywność i tworzy nowe możliwości rozwoju. Widzę także naszą odpowiedzialność we wspieraniu dzieci w bezpiecznym korzystaniu z sieci i czerpaniu korzyści z szans i możliwości, jakie ona oferuje.

Aby zachować bezpieczeństwo i wykorzystać potencjał Internetu do nauki i rozwoju, wszyscy powinniśmy trzymać się uniwersalnych zasad. Takich, które sprawdzają się zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

Uważam, że wszędzie obowiązują te same zasady zachowania – Rozsądek, Uważność, Siła (Asertywność), Życzliwość i Odwaga. Są to również przewodnie myśli programu edukacyjnego Asy Internetu, który realizowany jest w naszej szkole. Dzięki realizacji programu będziemy uczyć naszych uczniów jak być dobrymi obywatelami w Internecie.

W ramach programu realizowane są zajęcia, z których uczniowie nasi dowiadują się m.in. jak:

  • udostępniać z głową treści i informacje o sobie
  • nie dać się nabrać internetowym oszustom
  • chronić swoje sekrety używając silnych haseł
  • być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów
  • rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w Internecie na coś niepokojącego

Realizują program Asy Internetu w klasach 1 – 3 jesteśmy przekonani, że dajemy dzieciom mocne fundamenty do bycia bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami Internetu przez całe życie.

Rodziców chętnych do wsparcia naszych działań w domu, zachęcam do skorzystania z poniższych materiałów:

https://asyinternetu.szkolazklasa.org.pl/materialy/asy-internetu-poradnik-dla-rodziny/

pedagog – Gabriela Chmielewska