Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

16 listopada – Dzień Tolerancji

  16. listopada 2018 r., podsumowaliśmy działania w naszej szkole, który dotyczyły udziału w projekcie Dzień Patrioty i Patriotki XXI w.

W związku z ogólnopolskim Dniem Tolerancji, przez cały tydzień świetlicę szkolną odwiedzali uczniowie klasy 8d, którzy głośno czytali nam fragmenty utworu pt „ Małej książki o tolerancji'” . Dzięki temu wychowankowie świetlicy znają już odpowiedzi na pytania: „Co to jest tolerancja?”, „Kiedy mówimy o stereotypie?”, „Czego tolerować nie możemy?”

Wspólnie starsi i młodsi uczniowie robili plakat, prace plastyczne oraz odbijali dłonie w farbie.

Z naszych dłoni powstało kolorowe drzewo na gazetce ściennej.

Agnieszka Jurczyk

   16. listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie, część klasy 8d w składzie: Jakub Bogusławski, Katarzyna Ciereszko, Weronika Dyląg, Jakub Grala, Łukasz Grabow, Kamil Lachowicz, Aleksandra Mazek, Karolina Najda, Julia Orkiszewska, Julia Rusiniak, Urszula Smolińska z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji połączonego z Dniem Patrioty i Patriotki zorganizowała grę korytarzową.
Brały w niej udział klasy siódme, każda podzielona na pięć grup. Uczestnicy mieli do wykonania pięć zadań na poszczególnych stacjach. Grupy otrzymały specjalnie przygotowane karty, na które przybijano pieczątkę po wykonaniu zadania. Wszystkie stacje miały na celu sprawdzenie wiedzy uczniów o naszej Ojczyźnie. Pierwsze stanowisko pt. “Polscy społecznicy” sprawdzało wiedzę poprzez układanie puzzli ze znanymi patriotami polskimi. Za tą stację odpowiadali Łukasz Grabow oraz Jakub Grala. Kolejnym punktem gry korytarzowej był quiz, w którym można było sprawdzić wiedzę na temat naszego kraju. Prowadziły go Julia Orkiszewska i Julia Rusiniak. Trzecia stacja pt. “Twórcy niepodległości” umożliwiała poznanie polskich bohaterów i wydarzeń związanych z nimi poprzez grę w memory. Zajmowały się tym Aleksandra Mazek oraz Karolina Najda. Przedostatnim zadaniem było ułożenie konturu Polski z pamięci przy użyciu plasteliny. Za to stanowisko odpowiadali Weronika Dyląg i Jakub Bogusławski. Ostatni punkt sprawdzał kreatywność uczniów. Musieli oni wypisać cechy oraz zachowania wzorowego patrioty i patriotki. Prowadziły go Katarzyna Ciereszko oraz Urszula Smolińska.
Koordynatorem całej akcji był Kamil Lachowicz, a za organizację wydarzenia odpowiadała Pani Monika Lunitz i Pani Joanna Trafna. Komisja nie jest w stanie ocenić, która klasa poradziła sobie najlepiej. Wszyscy byli zaangażowani w projekt i zadowoleni z udanego Dnia Tolerancji oraz Dnia Patrioty i Patriotki. Wszyscy uważają, że warto by było powtórzyć tę akcję za rok.

Jakub Bogusławski, Katarzyna Ciereszko, Weronika Dyląg, Jakub Grala, Łukasz Grabow, Kamil Lachowicz, Aleksandra Mazek, Karolina Najda, Julia Orkiszewska, Julia Rusiniak, Urszula Smolińska