Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

AKCJA ZNICZ W NASZEJ SZKOLE

AKCJA ZNICZ W NASZEJ SZKOLE

 

18 października 2019 roku uczniowie klas 5f i 7a na Cmentarzu Centralnym porządkowali groby żołnierzy, dawnych niemieckich mieszkańców Szczecina oraz dzieci.  Wyjście na cmentarz poprzedzone było ogólnoszkolną zbiórką zniczy, którą ogłosiła rada SU. W akcję włączyli się  uczniowie klas 1-8. Znicze przynosili również rodzice, pracownicy szkoły, dyrekcja i nauczyciele. Ostatecznie zebrano 4oo sztuk  zniczy, które zostały zapalone przez przedstawicieli uczniów. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do tak szlachetnej akcji.

 

                                                                                                                                                          Opiekunki SU

 Monika Cis – Szałańska, Monika Lunitz