Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOMUNIKAT -06.11.2020 r.

KOMUNIKAT -06.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że od dnia 9.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klas 1-3 i przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla kl. 4-8.

Oznacza to, że uczniowie kl. 1-8 do dnia 29.11. br. będą się uczyć wyłącznie w formie zdalnej. Oddziały przedszkolne będą funkcjonowały bez zmian.

Na stronie internetowej szkoły są zamieszczone „Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie”.

W formie stacjonarnej w małych grupach odbywać się będą:

  • konsultacje dla kl. 8 (po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem ich terminu),
  • zajęcia jęz. polskiego dla obcokrajowców,
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów kl.1,
  • konkursy przedmiotowe Kuratorium Oświaty – etap rejonowy (zgodnie z grafikiem).

Ponadto będzie działała świetlica szkolna dla uczniów kl. 1-3, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Świetlica prowadzić będzie jedynie zajęcia opiekuńcze w godz. 700-1630. Proszę o wypełnienie załączonej deklaracji przez uprawnione osoby i złożenie jej w szkole do dnia 9.11.2020 r.

Informuję również, że wypożyczenie ze szkoły sprzętu do zdalnej nauki jest możliwe wyłącznie dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej po wcześniejszym złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnego wniosku i podpisaniu umowy użyczenia. Liczba sprzętu jest mocno ograniczona.

Przypominam, iż wszelkie wizyty w szkole dotyczące spraw ważnych i pilnych muszą być umówione telefonicznie przez sekretariat dyrektora szkoły.

O dalszych decyzjach i rozwoju sytuacji będę informował Państwa drogą elektroniczną.

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          Dariusz Szklarski

KARTA-zgłoszenia-dziecka-ŚWIETLICY_COVID-19

„Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie”