Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Informacja

Informacja

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, że obecnie opracowywane są specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy SP 51. Wiążę się to z ustaleniem zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci, organizacji wyżywienia a także ograniczenia liczby dostępnych zabawek. Jednocześnie przypominam, że placówka ma być dostępna jedynie dla dzieci rodziców pracujących, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia opieki dziecku i nie pobierają zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z ministerialnymi rekomendacjami, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Rządowe wytyczne, precyzyjnie określają również liczebność poszczególnych grup. Niestety spowoduje to, że w pierwszym etapie otwierania placówki, może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Wszystko zależy od liczby chętnych. Dlatego apelujemy, by chęć powrotu do placówek zgłaszali jedynie rodzice niezbędnie tego potrzebujący.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie zamieszczonego w załączniku druku wniosku i oświadczeń oraz przesłanie go w formie elektronicznej na adres: sp51@miasto.szczecin.pl, najpóźniej do 11.05.2020r. do godziny 10:00. Po weryfikacji złożonych drogą mailową dokumentu, wicedyrektor ds. oddziałów przedszkolnych skontaktuje się z Państwem w ciągu maksymalnie kilku dni i przekaże informacje na temat dostępności miejsc w placówce. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do placówki np. z powodu braku wystarczającej liczby miejsc, rodzic otrzyma zaświadczenie, które umożliwi mu dalsze pobieranie zasiłku opiekuńczego.

 

Renata Sławecka-Taczała

wicedyrektor ds. oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki