Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

„Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.”

Marcin Brykczyński ”O prawach dziecka.”

O prawach dziecka głosem dzieci ….

A skoro człowiek, to posiada swoje prawa. Właśnie te prawa, prawa dziecka stały się tematem cyklu lekcji wychowawczych  przeprowadzonych w klasie 6b. Uczniowie  zapoznali się z  faktami historycznymi, obejrzeli kilka prezentacji multimedialnych, uczestniczyli w dyskusji: „Wolność to nie dowolność,” która uświadomiła im, że egzekwowanie  prawa przez jednego człowieka nie może oznaczać łamania praw drugiego człowieka. Zwieńczeniem wielu działań  było wykonanie grupowych plakatów poświęconych prawom dziecka. I choć w wiersze nam się nie  poukładały, prawa dla dzieci na świecie całym , to z pewnością  uczniowie  6b  będą  o nich pamiętali   i w potrzebie korzystali.

Agnieszka Ziółkowska