Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Komunikat Dyrektora SP 51

Szanowni Państwo,
decyzją Zarządu Głównego ZNP strajk został zawieszony.
Z dniem 29.04.2019 r. (poniedziałek) zajęcia edukacyjne zostają wznowione zgodnie z planem lekcji.
Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za wyrozumiałość i wsparcie w czasie strajku.

Z poważaniem
Dariusz Szklarski
Dyrektor Szkoły

Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo,

strajk nauczycieli trwa nadal.

W dniach 24-26.04.2019 r. raczej nie odbędą się planowo zajęcia dydaktyczne na wszystkich poziomach nauczania.

Ww. terminie mogę wyłącznie zapewnić zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo i nie mają możliwości zorganizowania dla

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją strajkową informuję, że:
⦁ egzamin ósmoklasisty odbędzie się w obowiązującym terminie, tj. 15, 16, 17.04.2019 r.; uczniowie przychodzą do szkoły codziennie o godz. 8:30 (wchodzą wejściem głównym), w holu szkoły będą wywieszone listy zdających