Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją strajkową informuję, że:
⦁ egzamin ósmoklasisty odbędzie się w obowiązującym terminie, tj. 15, 16, 17.04.2019 r.; uczniowie przychodzą do szkoły codziennie o godz. 8:30 (wchodzą wejściem głównym), w holu szkoły będą wywieszone listy zdających

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją strajkową informuję, że:
⦁ egzamin ósmoklasisty odbędzie się w obowiązującym terminie, tj. 15, 16, 17.04.2019 r.; uczniowie przychodzą do szkoły codziennie o godz. 8:30 (wchodzą wejściem głównym), w holu szkoły będą wywieszone listy zdających