Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Program półkolonii w SP 51

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAM PÓŁKOLONII W SP 51

Zajęcia prowadzone będą od godz.8.00-16.00 ( dla rodziców pracujących są dyżury od 7.30 i do 16.30) od poniedziałku do piątku.
Dzieci otrzymają śniadanie, obiad z podwieczorkiem.
Program przewiduje zajęcia rozwijające logiczne myślenie,

Program półkolonii w SP 51

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAM PÓŁKOLONII W SP 51

Zajęcia prowadzone będą od godz.8.00-16.00 ( dla rodziców pracujących są dyżury od 7.30 i do 16.30) od poniedziałku do piątku.
Dzieci otrzymają śniadanie, obiad z podwieczorkiem.
Program przewiduje zajęcia rozwijające logiczne myślenie,