Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

35 lecie SP 51

 Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. Jej urodziny. Wydaje się, że
całkiem niedawno przekroczyła magiczną trzydziestkę, a tymczasem opadł kurz po świętowaniu jej
trzydziestych piątych urodzin. Jaka jest teraz? Stała się dojrzalsza, ma więcej doświadczenia. Jak
przystało

Stypendium socjalne

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium socjalne  informujemy, że zmieniły się kryteria dochodowe udzielania pomocy materialnej. W uzasadnionych przypadkach pomimo upływu ustalonego terminu można jeszcze złożyć wnioski bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi

Ubezpieczenie uczniów NNW

 

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 45 zł.

Termin wpłacania składek – do 15 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty

35 lecie SP 51

 Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły. Jej urodziny. Wydaje się, że
całkiem niedawno przekroczyła magiczną trzydziestkę, a tymczasem opadł kurz po świętowaniu jej
trzydziestych piątych urodzin. Jaka jest teraz? Stała się dojrzalsza, ma więcej doświadczenia. Jak
przystało

Stypendium socjalne

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium socjalne  informujemy, że zmieniły się kryteria dochodowe udzielania pomocy materialnej. W uzasadnionych przypadkach pomimo upływu ustalonego terminu można jeszcze złożyć wnioski bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi

Ubezpieczenie uczniów NNW

 

W bieżącym roku szkolnym Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 45 zł.

Termin wpłacania składek – do 15 października (wpłaty  dokonujemy  u wychowawców klas).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty