Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Wyniki przetargu na chemię basenową

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000 euro na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w roku 2018 dla Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ulicy

Zapytania ofertowe – środki czystości

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawy środków czystości.

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone dokumenty i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie do dnia 18.12.2017 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje oraz

Wyniki przetargu na chemię basenową

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30.000 euro na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej w roku 2018 dla Szkoły Podstawowej Nr 51 przy ulicy

Zapytania ofertowe – środki czystości

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na dostawy środków czystości.

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone dokumenty i złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie do dnia 18.12.2017 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje oraz