Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Bezpieczna droga do szkoły

 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się dzieci w drodze do szkoły i podczas powrotu do domu, opracowanymi przez pedagoga szkolnego – p. Gabrielę Chmielewską we współpracy ze Strażą Miejską TUTAJ.

Jednocześnie apelujemy do rodziców i opiekunów, którzy przywożą dzieci do szkoły samochodem, o przestrzeganie znaku B-1 (zakaz ruchu w obu