Zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szk. 2017/2018

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły poniższego druku:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP51 w Szczecinie