Zaproszenie do złożenia oferty – podjazd dla niepełnosprawnych

.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą :

„Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 51 przy ulicy Jodłowej nr 21 w Szczecinie”.

Szczegółowe informacje oraz wykaz dokumentów znajdują się w zakładce DOKUMENTY/ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.