BASEN

BASEN W CZASIE WAKACJI NIECZYNNY!

WNIOSEK O PODRĘCZNIKI

W sferze działań oświatowych podjęto decyzję o udzieleniu wsparcia dla uczniów klas 2,3,4,5,6, poprzez możliwość  wypożyczenia podręczników szkolnych oraz zeszytów ćwiczeń na okres całego roku szkolnego z zasobów bibliotecznych szkoły dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci.
Pomoc skierowana jest do uczniów z tych rodzin, którzy uczęszczają do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin i nie korzystają z rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych bądź innych ( „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie z MOPR).
Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługiwać będą rodzinom posiadającym Szczecińską Kartę Rodzinną .
 Rodzic lub opiekun prawny, który chciałby skorzystać z takiej formy wsparcia winien złożyć w szkole podstawowej do której uczęszcza dziecko poprawnie wypełniony i podpisany wniosek.
Wnioski należy składać do sekretariatu szkoły.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE-bezpłatne podręczniki ( do pobrania wniosek).

Wniosek SPR – podręczniki

WIĘCEJ!!!

PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/5

podręczniki-kl-1-3

podręczniki kl 4-6

 

Pakiet edukacyjny dla oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15 „PRZYGODA Z UŚMIECHEM ”
wyd: WSiP
autor: A.Łabuda- GRodzicka, B. Nawolska, K.Łapot-Dzierwa i inni

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14

PLAN NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014R

zakończenie roku 2013/14

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 51!

Drodzy Rodzice,  
zwracam się do Państwa w związku z opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” artykułem o naszej szkole i lawiną doniesień medialnych, które wywołał.  W mojej ocenie, media w wielu przypadkach minęły się z prawdą, a relacje były dla szkoły i jej środowiska krzywdzące.  
Sprawę wyjaśniliśmy, podjęliśmy także odpowiednie kroki , aby móc wyeliminować nieprzyjemne sytuacje w przyszłości. Niestety z uwagi na wciąż trwający medialny szum wokół naszej szkoły, cierpią przede wszystkim dzieci, a obowiązkiem nas wszystkich jest zapewnić im spokój i godne warunki do nauki.
Z uwagi na dobro naszych uczniów, proszę Państwa o zachowanie obiektywnego dystansu do całej sytuacji.  W razie wszelkich pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji i zawsze chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

 

Z wyrazami szacunku
Anna Tarczykowska – dyrektor SP-51 Szczecin

Rekrutacja na rok szkolny 2014/15

 

Informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2014/15 znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

 

Abonament obiadowy na czerwiec

 

Informacje dotyczące abonamentu obiadowego na WRZESIEŃ  znajdują się w zakładce:

O SZKOLE/STOŁÓWKA/ABONAMENT OBIADOWY.