Bezpłatne podręczniki – „Szczecin Przyjazny Rodzinie”

 

Informujemy, że w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do podręczników oraz zeszytów ćwiczeń na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych z rodzin posiadających troje i więcej dzieci. W ramach środków finansowych programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” podręczniki dostępne są dla przyszłorocznych klas 3, 5, 6.

Więcej

Wyniki naboru do klasy I o profilu pływackim

KLASA 1A

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1 O PROFILU PŁYWACKIM

OGŁASZAM NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLASY 1

Wycieczki z ZFŚS

 

Zapraszamy pracowników szkoły, emerytów i rencistów do zapoznania się z propozycjami wycieczek z możliwością dofinansowania z ZFŚS TUTAJ.

Rekrutacja do gimnazjów

 

Uczniów klas VI i Rodziców zapraszamy do zapoznawania się z zasadami rekrutacji do gimnazjów w roku szkolnym 2014/15 TUTAJ.

ZEBRANIA KL. 1 i 0

 

Zebranie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w kl.”0” w r. szk. 2015/2016 odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 17.00 w auli. 
Zebranie z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w kl. I w r. szk. 2015/2016 odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 17.00 w auli.

REKRUTACJA KLASY 1 SPORTOWE

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych o rozszerzonym programie WF – pływanie można znaleźć w zakładce: http://sp51.szczecin.pl/rekrutacja/klasy-sportowe/klasa-plywacka.

SPOTKANIE RODZICÓW GRUP „0”- 30.04.2015

30.04.2015r. (czwartek) w auli SP 51 o godz. 17 odbędzie się spotkanie Rodziców grup „0” wraz z dziećmi.
Po tym spotkaniu zapraszamy do poszczególnych sal na spotkania:
- 0 „A” – s. 122
- 0 „B” – s. 126
- 0 „C” – s. 188
- 0 „D” – s. 141
- 0 „E” – s. 26
- 0 „F” – s. 124